ไวโอลิน

   wikipedia.org ได้เขียนถึงไวโอลินไว้ว่า "เป็นเครื่องดนตรี
ที่ทำให้เกิดเสียงระดับเสียงสูงในกลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิก
ประเภทเครื่องสาย (String instruments)"
   ผมเคยเป็นครูสอนไวโอลินจึงอยากจะนำความรู้มาแบ่งปัน
เท่าที่จะอธิบายได้โดยการเขียนครับ

ไวโอลินสเกล

   ผมคิดว่าการฝึกสกลไวโอลินเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำ
ให้เราเล่นเพลงต่างๆได้ง่ายขึ้น เช่นเรามีความต้องการ
ที่จะเล่นเพลงที่อยู่ในคีย์ C โดยเราได้ฝึกสเกลมาดี
จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นครับ

 • สเกลที่ไม่มีชาร์ป(sharp)และแฟลต(flat)
  • สเกล C
 • สเกลทางชาร์ป(sharp)
  • สเกล G
  • สเกล D
  • สเกล A
  • สเกล E
  • สเกล B
  • สเกล F#
  • สเกล C#
 • สเกลทางแฟลต(flat)
  • สเกล F
  • สเกล Bb
  • สเกล Eb
  • สเกล Ab
  • สเกล Db
  • สเกล Gb
  • สเกล Cb
   ในเบื้องต้นผมแนะนำให้ฝึกสเกล A,D,G,C ตสมลำดับเพราะ
ได้ใช้บ่อยแลพผมได้เรียงตามความง่ายไปหายากแล้วครับ
แต่ถ้าเราฝึกได้ทุกคีย์ก็จะสามารถเลนได้ทุกเพลงไม่ว่าจะคีย์ไหน

วิธีเล่นไวโอลินเบื้องต้น

ผมคิดว่าวิธีเล่นไวโอลินเบื้องต้น
มีสิ่งที่จำเป็นต้องรู้และทักษะที่ควรมีดังนี้ครับ
 • ความเข้าใจในตัวเครื่องดนตรีไวโอลิน
  • โครงสร้างไวโอลิน
 • ทักษะพื้นฐานของไวโอลิน
 • ทฤษฎีดนตรีสากล
  • การอ่านโน๊ตสากล
   ถ้าเราเข้าและฝึกฝนไวโอลินในสามประเด็นที่ผมว่ามา
จะต่อยอดให้เราพัฒนาการเล่นให้เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ

การตั้งสายไวโอลิน

   ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่เสียงเพี้ยนบ่อยครับ ตอนผมไปเล่นกับวงโฟล์คซอง
ผมต้องตั้งเสียงไวโอลินใหม่ก่อนขึ้นเล่นทุกครั้ง การตั้งเสียงไวโอลิน
เป็นสิ่งสำคัญสำหรัีบผม เพราะเสียงเพื้ยนเป็นปัญหาแน่เวลาเล่น
ผมใช้เครื่องตั้งเสียงหรือจูนเนอร์(Tuner)ในการตั้งเสียงไวโอลิน
ผมจะบอกการตั้งเสียงไวโอลินด้วยจูนเนอร์ดังนี้ครับ

   อันดับแรกเราต้องรู้จักโน๊ตบนสายไวโอลิน หันก่อน

 • สายที่ 1 เสียง E
 • สายที่ 2 เสียง A
 • สายที่ 3 เสียง D
 • สายที่ 4 เสียง G

โดยจูนเนอร์ไวโอลินจะบอกเราเองว่าเสียงเพี้ยนต่ำหรือสูง
ถ้าต่ำกว่าก็หมุนให้สูงขึ้น ถ้าสูงกว่าก็หมุนให้ต่ำลง จนกว่าจะขึ้นสีเขียวครับ
บางรุ่นอาจจะเป็นสีอื่นครับ