การฝึกไวโอลินด้วยตัวเองผ่าน YouTube

การฝึกไวโอลินด้วยตัวเองผ่าน
YouTube และสื่อออนไลน์ต่างๆ

1 ต้องมีไวโอลินเป็นของตัวเอง
มีหลายราคาให้เลือกซื้อ จะเน้นถูก
เอาไว้ฝึก หรือจริงจังเอาแบบดีๆไปเลย
ก็ได้แล้วแต่กำลังและความชอบ

2 มีเครื่องมือในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
มือถือก็ได้ คอมพิวเตอร์ก็ได้

ถ้าเรียนผ่าน YouTube ผมแนะนำ
Emilee Violin ครับจริงๆแล้ว
ยังมีอีกหลายท่านที่สอนก็ลองเลือกดู
ขอให้สนุกกับการฝึกไวโอลินนะครับ