การตั้งสายไวโอลิน

   ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่เสียงเพี้ยนบ่อยครับ ตอนผมไปเล่นกับวงโฟล์คซอง
ผมต้องตั้งเสียงไวโอลินใหม่ก่อนขึ้นเล่นทุกครั้ง การตั้งเสียงไวโอลิน
เป็นสิ่งสำคัญสำหรัีบผม เพราะเสียงเพื้ยนเป็นปัญหาแน่เวลาเล่น
ผมใช้เครื่องตั้งเสียงหรือจูนเนอร์(Tuner)ในการตั้งเสียงไวโอลิน
ผมจะบอกการตั้งเสียงไวโอลินด้วยจูนเนอร์ดังนี้ครับ

   อันดับแรกเราต้องรู้จักโน๊ตบนสายไวโอลิน หันก่อน

 • สายที่ 1 เสียง E
 • สายที่ 2 เสียง A
 • สายที่ 3 เสียง D
 • สายที่ 4 เสียง G

โดยจูนเนอร์ไวโอลินจะบอกเราเองว่าเสียงเพี้ยนต่ำหรือสูง
ถ้าต่ำกว่าก็หมุนให้สูงขึ้น ถ้าสูงกว่าก็หมุนให้ต่ำลง จนกว่าจะขึ้นสีเขียวครับ
บางรุ่นอาจจะเป็นสีอื่นครับ


1 ความคิดเห็น:

 1. " ดนตรีเป็นสิ่งที่ดึงความโดดเด่นและเสน่ห์ ที่มีอยู่ภายในตัวออกมาโดยที่เรา
  -เราไม่ต้องเสริมแต่งให้วุ่นวายเลย และเพิ่มทักษะความสามารถพิเศษ
  -ให้กับชีวิต..ครับ.

  ตอบลบ