ไวโอลิน

   wikipedia.org ได้เขียนถึงไวโอลินไว้ว่า "เป็นเครื่องดนตรี
ที่ทำให้เกิดเสียงระดับเสียงสูงในกลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิก
ประเภทเครื่องสาย (String instruments)"
   ผมเคยเป็นครูสอนไวโอลินจึงอยากจะนำความรู้มาแบ่งปัน
เท่าที่จะอธิบายได้โดยการเขียนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น